CHRISTIAN JENSENS LEGAT

Ungdom fra Asker som er under utdanning kan søke legatet og da må fagutdannelse være påbegynt. Søknadsfrist: 1.feb.

Chr. Jensens legat

SØKNADSFRIST I ER 1.februar

 

VERFTSEIER CHRISTIAN JENSENS LEGAT

er opprettet til beste for eldre og vanskeligstilte i Asker og for ungdom under utdanning som er fra Asker.  Enkeltpersoner, foreninger og institusjoner kan søke. 

Ungdom fra Asker som er under utdanning kan søke legatet og da må fagutdannelse være påbegynt. Det er utdeling kun en gang pr. år.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Prostekontoret i Asker, tlf. 66 75 40 96eller til bo234@kirken.no

Søknadsskjemaer er lagt ut på denne hjemmesiden, se nedenfor.

 

Søknad med vedlegg sendes

Verftseier Chr. Jensens legat, Legatstyret v/Prosten i Asker, Kirkelia 5, 1384 Asker.

 

Søknaden må være poststemplet senest 1.februar

 

Søkere blir tilskrevet om resultatet av utdelingen. Utbetaling skjer kort tid etter dette.

 

Last ned søknadsskjema for studenter her 

Last ned søknadsskjema for foreninger for eldre.

Last ned søknadsskjema for eldre her

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: