GIR MENNESKER MOT

I over 30 år har Kirkens Feltarbeid i Asker drevet diakonal virksomhet blant de menneskene som har falt utenfor A4 livet.

Kirkens Feltarbeid i Asker

 

I over 30 år har Kirkens Feltarbeid i Asker drevet diakonal virksomhet blant de menneskene som har falt utenfor A4 livet på oppdrag fra menighetene i Asker. Vi driver gatenær virksomhet og kommer i kontakt med mange mennesker som kanskje ikke ellers ville ha funnet veien til kirken.

Kirkens Feltarbeid i Asker jobber for å gi mennesker motet til å ta opp kampen om eget liv, finne tilbake til verdigheten og mulighetene som bor i oss alle. Vi erfarer at det å se og etterspørre mennesker som opplever at deres hverdag er en daglig kamp, faktisk gjør en forskjell.

Vi har over tiden blitt en stor aktør på rusfeltet i Asker og består nå av seks forskjellige avdelinger som tilbyr omsorg og tilstedeverelse for de menneskene som har en utfordrende hverdag.

Varmestua. Dette er en åpen kafè og samlingssted for mennesker med rusavhengighet. Her kan man komme for en samtale, lån av telefon eller pc eller for praktisk bistand. Vi serverer sunn og god mat fordi vi vet at mange er underernærte og vi verdsetter fellesskapet rundt måltidet og vet hvor viktig det er å dele måltidet sammen med andre. Vi driver med målrettet omsorg, men på den enkeltes premisser.

Kirkens Feltarbeid jobber også i forhold til hjemløse. På Elveplassen tilbyr vi, gjennom NAV, 8 midlertidige boliger for mennesker uten fast bosted. Her gir vi omsorg og mot til å tåle livet i den livssituasjonen de er i. Herberget nødovernatting er et tilbud om akuttovernatting dersom en person ikke har tak over hodet. Tilbudet er lokalisert på Varmestua.

Kirkens Feltarbeid har også et Arbeidstiltak. Dette er et sysselsettingstiltak for rusavhengige i Asker, som siden 2008 har hatt tilbud om arbeid på dag-til-dag basis. Arbeidet kan bestå av rydding og vasking, vedlikehold, hagearbeid eller flytteoppdag og tiltaket er både for kvinner og menn.

Bruktbutikken er basert på frivillig innsats og alle varene som selges er gaver. Butikken er også en viktig arbeidstreningsarena og et trygt sted for sosial trening.

Lyspunkt1 er Feltarbeidets rusfrie arbeidstiltak. Dette skal være en treningsarbeidsplass for de som jobber med å finne tilbake til arbeidslivet.

Gateprestene driver et oppsøkende arbeid og er tilgjengelige for mennesker i vårt lokalsamfunn som opplever en tung og krevende hverdag. Hver mandag kl 10 er alle velkomne til en stillferdig lystenning i gatekapellet.

Kirkens Feltarbeid i Asker ble opprettet i 1984. 

 

Besøksadresse: Kirkeveien 224, 1383 Asker

Du finner oss også på facebook: https://www.facebook.com/Kirkens-Feltarbeid-i-Asker-101729933237433/

Daglig leder og gateprest Flemming Jakobsen treffes på jakobsen@asker.kirken.no / tlf: 912 40 773.
E-postadressen til gateprestene er gatepresten@asker.kirken.no

 

Driften finansieres ved gaver og tilskudd fra Asker kommune.

Gaver til Kirkens Feltarbeid kan gis til konto: 1620 09 35288. Vær vennlig å merke det med GAVE.

Dersom du ønkser skattefritak for gaven, oppgi også fullt personnummer i merknadsfeltet og du vil få kvittering i januar som kan legges ved selvangivelsen.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: