Konstituering av nytt FR

07.01.16


Det er Nils Inge Haus som ble valgt til leder av Asker kirkelige fellesråd for 2016. Irene Egset ble valgt til nestleder.

Fellesrådets medlemmer og varamedlemmer er:

Nils Inge Haus fra Vardåsen menighet - vara Hege Norset Blichfeldt 

Irene Egset fra Holmen menighet - vara Tone H. Bovim

Jan Erik Wilhelmsen fra Østenstad menighet - vara John Kristian Stranden

Ole-Johnny Yggeseth fra Heggedal menighet - vara Simen W. Larsen

Anders B. Mikelsen fra Asker menighet - vara Ellen Hagemo

Berit Øksnes, prost, som er geistlig representant - vara sokneprest Dag Håland

Annemor Onarheim, kommunal representant - vara Hilde Sunnanå Plyhn

 

Kirkesjef Øyvind Stabrun er fellesrådets sekretær.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: