Miljøarbeid i menighetene

Grønn prostigruppe er et inspirasjons- og handlingsfelleskap bestående av alle 5 menighetene i Asker.

Gruppen ble etablert i 2012 med mål om at alle kirkene i Asker skulle bli Grønn menighet og forplikte seg til et globalt miljø- og rettferdsengasjement.

 Følg gjerne med på facebook-gruppen Grønt prosti.
 
Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: