Arbeidstiltaket

Arbeidstiltaket er et sysselsettingsprosjekt for rusavhengige i Asker. Vi tar på oss store og små oppdrag for enkeltpersoner og bedrifter til fast timepris.

 

Arbeidstiltaket drives av Kirkens Feltarbeid i Asker. Det å kunne tilby arbeid er viktig i vårt målrettede omsorgsarbeid. Arbeidsprosjektet påtar seg oppdrag fra kunder i Asker og omegn og er et viktig sysselsettingstiltak for vår målgruppe. 

Feltarbeidet har siden 2008 hatt tilbud om arbeid på dag-til-dag basis, hvor arbeidstakerne møter opp om morgenen, påtar seg jobb en dag og får kontant betaling ved arbeidsdagens slutt. På denne måten kan man jobbe når man er i form til det uten å forplikte seg til oppmøte over tid eller neste dag.

Mange av de som er i kontakt med Kirkens feltarbeid er av ulike grunner utenfor arbeidslivet. Mange ønsker arbeid/aktivitet i perioder og i mindre forpliktende former.

Arbeidsoppgavene kan være rydding og vasking, vedlikehold, hagearbeid eller flytteoppdrag. Prosjektet er både for kvinner og menn. Det er fast timepris på oppdragene og kundene blir fakturert i etterkant.

Arbeidsleder er Harald Heddan, tlf: 404 49 423

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: