Velkommen til Asker kirkelige fellesråd og Kirkegårdskontoret

Vårt oppdrag er å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
     
Klikk for å lese hele artikkelen
CHRISTIAN JENSENS LEGAT
Ungdom fra Asker som er under utdanning kan søke legatet og da må fagutdannelse være påbegynt. Søknadsfrist: 1.feb.   Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
GIR MENNESKER MOT
I over 30 år har Kirkens Feltarbeid i Asker drevet diakonal virksomhet blant de menneskene som har falt utenfor A4 livet.  Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
ELVEPLASSEN OVERNATTING
består av åtte midlertidige boliger for mennesker i krise og som er uten fast bolig.  Les mer
Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: