Velkommen til Asker kirkelige fellesråd og Kirkegårdskontoret

Vårt oppdrag er å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
     
Klikk for å lese hele artikkelen
Elveplassen overnatting
er 8 midlertidige boliger for mennesker uten fast bolig.   Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Resultater fra valg av lek kirkelig ansatt og prest til Oslo bispedømmeråd
Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: